Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

ΒASI PILATES – Mat Teacher Training/Πρόγραμμα Εδάφους: 130 ώρες

22 Ιανουαρίου, 2022 - 23 Ιανουαρίου, 2022

Σε 4 Σαββατοκύριακα

 Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει έναν οικονομικό και εύκολο τρόπο για να εισαχθεί κάποιος στη μέθοδο Pilates. Το πρόγραμμα εδάφους της BASI Pilates είναι υποδειγματικό των αρχών της μεθόδους Pilates εφόσον δίνει έμφαση ιδιαίτερα στη ροή του μαθήματος.  Αυτό το πρόγραμμα εδάφους εκτός του ότι προσφέρει τις θεμελιώδεις βάσεις πάνω στις οποίες κτίζονται όλα τα υπόλοιπα, είναι και μία άριστη εισαγωγή στην πλήρη εκπαίδευση της μεθόδου Pilates.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση Διπλώματος – πιστοποίησης:

 • Συμμετοχή σε όλες τις ενότητες διδασκαλίας 30 ώρες
 • Επιτυχία στις γραπτές και πρακτικές εξετάσεις
 • Παρατήρηση τάξεων και συμμετοχή σε τάξεις 20 ώρες
 • Προσωπική πρακτική 50 ώρες
 • Εξάσκηση στη διδασκαλία 30 ώρες

Συνολικός αριθμός απαιτούμενων ωρών για το Δίπλωμα – πιστοποίηση     130 ώρες

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Η παράδοση της ύλης γίνεται ως εξής:

 • 30 ώρες διαλέξεων – Θεωρία και πρακτική
 • 10 ώρες Ανατομία
 • 4 Σαββατοκύριακα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο εδάφους
 • Ασκήσεις με μικρό εξοπλισμό: κύκλους
 • Αρχές της Κίνησης Pilates
 • Εισαγωγή στο BASI Block System™
 • Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
 • Αξιολόγηση της Στάσης του Σώματος
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Δεξιότητες της διδασκαλίας
 • Διδασκαλία Ματ σε ιδιαίτερα ή ομαδικές τάξεις

Ημερομηνίες:

 •  22-23  Ιανουαρίου 2022 Mat modules 1-2 Comprehensive modules 1-2
 •  5-6 Φεβρουαρίου 2022 Mat modules 3-4 Comprehensive modules 3-4
 •  19-20 Φεβρουαρίου 2022 Ανατομία
 •  5-6 Μαρτίου 2022 Mat modules 5-6 Comprehensive modules 5-6

Λεπτομέρειες

Αρχή:
22 Ιανουαρίου, 2022
Τέλος:
23 Ιανουαρίου, 2022
Κατηγορία Εκδήλωση: