200 Hour Abhaya Yoga

TEACHER TRAINING

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΟΓΚΑ 200 ΩΡΩΝ

Roots of Yoga

In Athens – in Greek 

Live & through Zoom

Λίγα λόγια για αυτό το πρόγραμμα

Οι καθηγητές σας σάς προσκαλούν να…

«Ενισχύστε τις ρίζες της πρακτικής σας στη Γιόγκα, να ξεπεράστε τους περιορισμούς να ανακαλύψετε τη δύναμή σας. Ανοίξτε άφοβα την καρδιά σας και δώστε την καλύτερής ας προσπάθεια στην πρακτική και τη διδασκαλία σας!

Καλώς ήλθατε στο πιο καταπληκτικό ταξίδι της ζωής σας. “

200 Hour Abhaya Yoga Teacher in Training

In Athens - in Greek

Ενότητες 1 & 2: Χαιρετισμοί από τον ήλιο / το ποίημα της Katha Upanishad

Ενότητες 3 & 4: Ορθιες Asanas / Βουδισμός και το Οκταπλό μονοπάτι

Ενότητες 5 & 6: Υπερεκτάσεις / Zen Διαλογισμός

Ενότητες 7 & 8: Ανάστροφες / Η σοφία της Βhagavad Gita

Ενότητες 9 & 10: Στηρίξεις στα χέρια/ Οι σούτρες του Patanjali

Ενότητες 11 & 12: Καθιστές & Περιστρεφόμενες asana / Η ελευθερία της  Tantra

Ενότητες 13 & 14: Θεραπευτικά και Yin Yoga / Το Φως της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Ενότητες 15 & 16: Σειρά Mix Vinyasa  / Ιστορία της Abhaya Yoga

Βιωματική πρακτική Asana: Ευθυγράμμιση – Αφοβη δράση

– Ενισχύστε την πρακτική σας σε όλες τις κατηγορίες Asana

– A-Z Vinyasa Sequence: Μάθετε μια πλήρη σειρά πρακτικής

– Οι 10 βασικές αρχές της ευθυγράμμισης της Abhaya Yoga

– Εφαρμογή αρχών ευθυγράμμισης σε όλες τις κατηγορίες Asana

– Ασκήσεις προθέρμανσης

– Χαιρετισμοί από τον Ήλιο

– Ορθιες asana

– Hip Openers

– Ανάστροφες

– Στηρίξεις στα χέρια

– Υπερεκτάσεις

– Καθιστές και Περιστρεφόμενες

– Θεραπευτικές asana

– Βασικά σανσκριτικά και ονομασίες για asana

– Βασικές αρχές της διδασκαλίας και της δημιουργίας σειρών asana

– Ενίσχυση προσωπικής πρακτικής Asana, Pranayama & Διαλογισμού

Με την κατανόηση όλων των παραπάνω θα καταφέρετε να έχετε μια δυναμική και ισορροπημένη καθημερινή πρακτική.

Ανατομία / Βασική ανατομία σώματος

– Βασικές αρχές ανατομίας: Σκελετικοί μυϊκοί, αρθρώσεις

– Βασική ανατομία σώματος – 5 Koshas, ​​Chakras, κανάλια ενέργειας

– Pranayama & Διαλογισμός

Θα μάθετε βασικά σανσκριτικά, ονόματα  των  asanas και βασική ορολογία.

Θα βιώσουμε τη δύναμη της μουσικής, του μάντρα και του ήχου.

– Ιστορία και φιλοσοφία της γιόγκα

– Yoga Sutras  και το οκταπλό μονοπάτι του Patanjali

– Ζεν, βουδισμός και το οκταπλό μονοπάτι του βουδισμού

– Μπαγκάβατ Γκίτα

– Ταντρική Φιλοσοφία

– Η μελέτη της  δύναμης της Shakti,  της μυθολογίας Θεών και πως αυτά θα σας  βοηθήσουν να συνδεθείτε με την εσωτερική σας δύναμη και να ξεπεράσετε τους περιορισμούς

– Abhaya Path: Ισχυρή δράση χωρίς φόβο

NYSY STUDIOS YOGA - PILATES - RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE | NYSY STUDIOS

Απαιτήσεις & πιστοποίηση

 • Συνιστάται να έχετε προηγούμενη πρακτική γιόγκα τουλάχιστον 1 έτους.
   
 • 5 μαθήματα τουλάχιστον με την Βιβή Λέτσου live ή on-line.
   
 • Βασικές γνώσεις  στην Ανατομία.
 • Πλήρης παρακολούθηση όλων των ενοτήτων  του προγράμματος
   
 • Παράδοση όλων των εργασιών
   
 • Επιτυχία στις εξετάσεις των γραπτών, πρακτικών  και διδασκαλίας, καθώς και ολοκλήρωση των 20 ωρών εθελοντισμού συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα της επιλογής σας, βοηθώντας όπου έχουν ανάγκη.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία όλες τις απαιτήσεις προγράμματος, θα λάβετε:

 • Πτυχίο από την Ακαδημία του NYSY στην Hatha Yoga: 200 Hour Abhaya Yoga Teacher, (Βασική εκπαίδευση)
 • Yoga Alliance: Πιστοποίηση 200 ωρών RYT Yoga

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διδασκαλία και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας για να αποκτήσετε εμπειρία.

With your 200 Hour Abhaya Yoga TT program

*20 Hours as a general volunteer first, offering your time and work at any organization or cause of your choice.

Abhaya Action

Ετοιμαστείτε να εγγραφείτε μαζί μας - Βήματα εγγραφής

Επόμενο βήμα:

Βελτιώστε τις διδακτικές σας δεξιότητες με τις επόμενες 100 ώρες διδακτικών δεξιοτήτων.
Nysy team

Abhaya Yoga - 6 βήματα για την ενδυνάμωση

Είστε έτοιμοι να…

Body – Mind – Heart with the highest power!

Practice: Dynamic & Appropriate. Body Principles of Alignment.                         (Body is the Vehicle of life and enlightenment)

Connection with the Truth of our heart. Iccha.    (Heart is the spring through which the Divine stream flows)

Upright Stance in Life. Ethics. 8fold Path.

to Meditation

Fearless Action. Our Best Effort for all beings.                                  (Bodhisattva effort, the work of the Spiritual Hero)

NYSY STUDIOS YOGA - PILATES - RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE | NYSY STUDIOS

ΑΛΛΑΞΕΤΕ το ΣΩΜΑ-ΠΝΕΥΜΑ-ΚΑΡΔΙΑ
σου με το υψηλότερο;

Ενισχύστε το σώμα σας μέσω της δυναμικής & θεραπευτικής πρακτικής γιόγκα;

Ζήστε από τη βαθύτερη αλήθεια της καρδιάς σας.

OTHER TEACHER TRAINING COURSES

 • 1st weekend:   Modules 1 & 2:           Sun Salutations/The Poetry of the Katha Upanishad

  2nd weekend:  Modules 3&4:             Standing Asanas/Buddhism & the Eightfold Path

  3rd weekend:   Modules 5 & 6:           Backbends /Zen & Being Upright  

  4th weekend:   Modules 7 &8:            Inversions/ The wisdom of the Βhagavad Gita

  5th weekend:   Modules 9 &10:          Arm Balances/The Sutras of Patanjali

  6th weekend:   Modules 11 &12:        Seated & Twists/ The Freedom of Tantra

  7th weekend:   Modules 13 & 14:       Restoratives & Yin/ Light of Ancient Greek Philosophy

  8th weekend:   Modules 15 & 16:       Abhaya Full Sequence/ Yoga History Overview

8  Weekends, 16 Modules      9 or 9.30-6pm             16  Hours/weekend

Weekend & Extra Sessions     160 hours Live or On Line

Class Practice                          20 classes

Observation                            10 classes

Partner Work                          10 hours

Total Hours:                            200 Hours

Extra Sessions on Line, to be scheduled with Faculty & Student Team

 1. Anatomy Studies         14 hours (plus another 6 in the program)
 2. Sanskrit Studies                       6 hours
 3. Shakti & Goddesses                 6 Hours
 4. Abhaya in Action Circle           6 hours

Vivi teaching                           1,990€

Abhaya Team & Vivi               1,750€ Live participation

with Team & Advance pay     1,550€

On Line Program                     1,190€

Class Package                              50% of listed price after program enrollment

Prior yoga practice is recommended.

Full Program Attendance

 

Successful Completion of Projects 

Passing Written, Practical, and Teaching Exams

20 Hours of Volunteer work in a program of your choice, benefiting other beings.

 

Live or Through Zoom           

Written                                     20€

Practical                                    30€

Teaching                                   50€

Total Testing Cost                   100€

After you successfully fulfill all the program requirements you will obtain:

NYSY Academy of Hatha Yoga:           200 Hour Abhaya Yoga Teacher, (Beginning Teacher)

Yoga Alliance:                                     200 Hour Hatha Yoga Certification

Now you can start teaching and offer your services to gain experience.

Next step: Sharpen your teaching skills with the next 100 Hours of Teaching Skills.

Embodied Asana Practice: Strong Alignment –Fearless Action

–   Strengthen Your Practice in all Asana Categories

–   A-Z  Vinyasa Sequence:  Learn a complete practice

–    The 10 Key Principles of Alignment of Abhaya Yoga

–    Application of Alignment Principles in all Asana Categories

–   Warm Up Exercises

–   Sun Salutations

–   Standing

–   Hip Openers

–   Inversions

–   Arm Balances

–   Backbends

–   Seated forward folds & Twists

–   Restoratives

–   Basic Sanskrit and names for Yoga poses

–   Fundamentals of Teaching & Sequencing

–   Develop a strong Personal Practice of Asana, Pranayama & Meditation

You will understand the dynamics of practice and have a strong & healthy daily practice

Anatomy/Subtle Body Anatomy

 • Anatomy Fundamentals: Skeletal Muscular Systems, Joints
 • Subtle Body Anatomy—5 Koshas, Chakras, Energy Channels
 • Pranayama & Meditation

Sanskrit & Chanting

You will learn basic Sanskrit, names of asanas, and experience the power of sound, Vac,  through both Sanskrit and Kirtan. 

Yoga History and Philosophy

–     Yoga History & Philosophy

–     Classical Yoga Sutras, Eightfold Path of Patanjali

–     Zen, Buddhism, Eightfold Path of Buddhism

–     Βhagavad Gita

–     Tantric Philosophy 

–     The studies of Shakti power & God & Goddess mythology will help you connect with your inner power and overcome limitations

–     Abhaya Path: Strong Alignment-Fearless Action