Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

BASI Pilates Comprehensive Teacher Training, Mat & Equipment: 500 ώρες

5 Φεβρουαρίου, 2022 - 6 Φεβρουαρίου, 2022

Το πρόγραμμα αυτό θα γίνει σε 7 Σαββατοκύριακα

Περιγραφή Προγράμματος:

Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη και εκτενή εκπαίδευση στη μέθοδο Pilates, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της μεθόδου Pilates με ασκήσεις στο έδαφος, χρήση βοηθητικού εξοπλισμού και ασκήσεις σε όλα τα όργανα, και καλύπτει όλα τα επίπεδα μάθησης: βασικό, μεσαίο και προχωρημένο. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, εντατικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, το οποίο θα σας δώσει στέρεες βάσεις για να διδάξετε Pilates σε άτομα με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, ηλικίας, και ικανότητας. Αυτή είναι η πολύτιμη συμβολή της πρακτικής και φιλοσοφίας του Pilates, γιατι ολόκληρη η μέθοδος διδάσκεται με μία συνεχόμενη, αρμονική ροή.   

Προϋποθέσεις για την απόκτηση Διπλώματος πιστοποίησης:

 • Συμμετοχή σε όλες τις ενότητες διδασκαλίας 100 ώρες
 • Επιτυχία στις γραπτές και πρακτικές εξετάσεις
 • Παρατήρηση τάξεων και συμμετοχή σε τάξεις 100 ώρες
 • Προσωπική πρακτική 100 ώρες
 • Εξάσκηση στη διδασκαλία 200 ώρες

Ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων ωρών για το Δίπλωμα – πιστοποίηση      500 ώρες

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Η παράδοση της ύλης γίνεται ως εξής:

90 ώρες διαλέξεων – Θεωρία και πρακτική 
10 ώρες Ανατομία 
8 Σαββατοκύριακα 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο εδάφους 
Ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο στα όργανα: Reformer, Cadillac,Wunda, Barrel, Spine Corrector 
Αρχές της Κίνησης Pilates 
Ανατομικές-Βιο-μηχανικές Αρχές 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 
BASI Block System™: πώς να διδάξουμε μια ολοκληρωμένη, ασφαλή, και ισορροπημένη συνεδρία. 
Αξιολόγηση της Στάσης του Σώματος 
Επαγγελματικός προσανατολισμός 
Δεξιότητες της διδασκαλίας 

Ημερομηνίες:

 • 22-23 Ιανουαρίου 2022
  Mat modules 1-2
  Comprehensive modules 1-2
 • 5-6 Φεβρουαρίου 2022
  Mat modules 3-4
  Comprehensive modules 3-4
 • 19-20 Φεβρουαρίου 2022
  Ανατομία
 • 5-6 Μαρτίου 2022
  Mat modules 5-6
  Comprehensive modules 5-6
 • 19-20 Μαρτίου 2022
  Comprehensive modules 7-8
 • 2-3 Απριλίου 2022
  Comprehensive modules 9-10
 • 16-17 Απριλίου 2022
  Comprehensive modules 11-12

Σύνολο Ωρών Διαλέξεων: 100 ώρες

Ενότητες

Το εκπαιδευτικό υλικό διδάσκεται σε ενότητες 
Το Πρόγραμμα Εδάφους καλύπτει: Ενότητες 1-6, (09:00-13:00). 
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα καλύπτει: Ενότητες 1-12, (09:00-16:00). 

Γνωστικοί Στόχοι

Εκτενής γνώση του ρεπερτορίου Pilates στο έδαφος, Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, Arm Chair, βοηθητικός εξοπλισμός.

*  Το BASI Block System, ολοκληρωμένος προγραμματισμός και μεθοδολογία.

*  Επιστήμη της ανθρώπινης κίνησης, ανατομίας και φυσιολογίας.

*  Συμβουλές ως προς την εξεύρεση εργασίας.Ενότητα 11 – Ιδιαιτερότητες Πληθυσμιακών Ομάδων μέρος 1ο:

Τα θέματα που καλύπτει η 11η ενότητα  αναφέρονται σε συνήθη πρότυπα κινήσεων, cross training, ανισορροπίες καθώς και το πως θέτουμε στόχους.  Συζήτηση για τον αθλητικό πληθυσμό. Μεθοδολογία διδασκαλίας. Ασκησιολόγιο: μέσο και προχωρημένο επίπεδο ασκήσεων σε Ladder και Step Barrels.

 Ενότητα 12 – Ιδιαιτερότητες Πληθυσμιακών Ομάδων μέρος 2ο:

Η 12η είναι η τελευταία ενότητα στην οποία καλείστε να δώσετε και τις τελικές σας εξετάσεις. Στα περιεχόμενα της διδασκαλίας περιλαμβάνονται: συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και οι περιορισμοί  τους και Pilates για εγκυμοσύνη. Επιπλέον διδάσκεστε τις διαφορές του να εργάζεστε με άνδρες ή γυναίκες, διαφορετικούς σωματότυπους και διαφορετικά αντικείμενα και προσεγγίσεις. Θα δοθεί μία γενική επισκόπηση των ασκησιολόγιων που έχουνε διδαχθεί.

Λεπτομέρειες

Αρχή:
5 Φεβρουαρίου, 2022
Τέλος:
6 Φεβρουαρίου, 2022
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

NYSYstudio