Mat Teacher Training

Mat Teacher Training

Πρόγραμμα Εδάφους: 130 ώρες

Learn to teach up to advanced-level clients on the Mat.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει έναν οικονομικό και εύκολο τρόπο για να εισαχθεί κάποιος στη μέθοδο Pilates. Το πρόγραμμα εδάφους της BASI Pilates™ είναι υποδειγματικό των αρχών της μεθόδους Pilates εφόσον δίνει έμφαση ιδιαίτερα στη ροή του μαθήματος. Αυτό το πρόγραμμα εδάφους εκτός του ότι προσφέρει τις θεμελιώδεις βάσεις πάνω στις οποίες κτίζονται όλα τα υπόλοιπα, είναι και μία άριστη εισαγωγή στην πλήρη εκπαίδευση της μεθόδου Pilates

Program Completion

Προϋποθέσεις για την απόκτηση
Διπλώματος – πιστοποίησης

Συνολικός αριθμός απαιτούμενων ωρών για το Δίπλωμα – πιστοποίηση 130 ώρες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Testing

Refunds

Ενότητες

Το εκπαιδευτικό υλικό διδάσκεται σε ενότητες.

1. Εβδομάδα

Στην ενότητα αυτή καλύπτονται οι σημαντικότερες έννοιες που περιλαμβάνουν τις 10 αρχές της μεθόδου Pilates, το πυελικό έδαφος (περιοχή της λεκάνης), και τις αναπνοές. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται: ιστορική επισκόπηση των μεθόδων Pilates και BASI Pilates ™ καθώς και ο ρόλος της ασφάλειας των πελατών στη διάρκεια της άσκησης. Το ασκησιολόγιο σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνει τις βασικές ασκήσεις εδάφους και σε Reformer. Καθημερινά διδάσκεται μία τάξη εδάφους (Mat) διάρκειας μίας ώρας.

Στα θέματα που θα καλυφθούν σε αυτή την ενότητα συμπεριλαμβάνεται μία επισκόπηση της ανατομίας με την αντίστοιχη ορολογία, που καλύπτει τις κύριες αρθρώσεις και το κέντρο βάρους . Γίνεται συζήτηση για τη σημασία και τον τρόπο που δίνει οδηγίες ένας δάσκαλος. Το ασκησιολόγιο σε αυτή την ενότητα καλύπτει τις θεμελιώδεις ασκήσεις σε Reformer, ασκήσεις εδάφους μέσου επιπέδου

Τα θέματα αυτής της ενότητας καλύπτουν την κινησιολογική ανάλυση , το μυϊκό σύστημα καθώς και αερόβιες και αναερόβιες ασκήσεις. Γίνεται αναφορά στο σύστημα διδασκαλίας της BASI Pilates ™ και εισαγωγή στο σύστημα που δημιούργησε ο Rael Isacowitz, το The Block System®. Το ασκησιολόγιο αυτής της ενότητας περιλαμβάνει ασκήσεις μέσου επιπέδου εδάφους και σε Reformer και βαράκια ποδιών.

Οι σημαντικές έννοιες που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι οι αρχές της ευθυγράμμισης και της αξιολόγησης της στάσης. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη χρήση των ασκήσεων ως εργαλείο για αυτή την αξιολόγηση. Το ασκησιολόγιο αυτής της ενότητας περιλαμβάνει ασκήσεις εδάφους μέσου και προχωρημένου επιπέδου, μέσου επιπέδου σε Reformer και βασικές ασκήσεις σε Cadillac.

2. Εβδομάδα

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η δύναμη του πυρήνα και η σχέση της με την κοιλιακή χώρα και τους ραχιαίους. Θα αναφερθούν αποτελεσματικές ασκήσεις αλλά και ασκήσεις οι οποίες αντενδεικνύονται. Θα μιλήσουμε για την κατανόηση των αναγκών των πελατών και των διαφορετικών σωματοτύπων. Επιπλέον, καλύπτουμε το ρόλο του δασκάλου και τη σημασία της ροής σε μια τάξη. Ασκησιολόγιο: ασκήσεις εδάφους προχωρημένου επιπέδου, μέσου επιπέδου σε Reformer και Arm Chair

Στην ενότητα 6 θα διδαχθεί σε βάθος η προσαρμογή των ασκήσεων και η χρήση διορθωτικών κινήσεων και προσαρμογών στους πελάτες με βάση όσα διδαχθήκαμε στις προηγούμενες ενότητες καθώς και βασικές ασκήσεις με Magic Circle.

Σύνολο Ωρών Διαλέξεων: 30 ώρες

The path to becoming a great Pilates teacher begins here.