Μπέτυ Παπαδοπούλου | NYSY Studios | Yoga - Pilates Academy | Athens, Greece - NYSY Studios | Yoga – Pilates Academy | Athens, Greece

Μπέτυ Παπαδοπούλου

  • By Alexia
  • Posted In

Betty Papadopoulou

Για τη Μπέτυ η τέχνη της ζωής είναι να βιώνει τη κάθε στιγμή ως το καλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει στον εαυτό της και το κόσμο: μια ιερή τελετή αγάπης και μεταμόρφωσης.

Διδάσκει πολλά και διαφορετικά είδη Γιόγκα, chi kong και διαλογισμό. Μοιράζεται και διδάσκει Thai Massage με την αγαπημένη οικογένεια του Sunshine Network.

Μέσα από το μονοπάτι της εξερευνά την αρχαία σαμανική σοφία και την ενσωμάτωση της Θεϊκής μας Φύσης.


For Betty the art of living is to experience every moment as the best gift you can offer yourself and others; a sacred ceremony of love and transformation.

She teaches many different types of Υoga, chi kong and meditation.
She practices, shares and teaches Thai Massage with her beloved sanga of Sunshine Network.

Her path has led her to explore the ancient indigent shamanic wisdom and the embodiment of our Divine Nature.

 

NYSY STUDIOS | ABHAYA YOGA HOME | YOGA - PILATES - RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE

Call Now Button