Παλαιότερα Σεμινάρια

Yamuna Body rolling work shop with Leora Acoca Goldberg

Yamuna Body rolling work shop with Leora Acoca Goldberg Kυριακή 7 Απριλίου 16:00-19:00 3 Hours Yamuna Body Rolling Workshop Κόστος: 35 Ευρώ μή μέλη - 30 Ευρώ μέλη *Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

YAMUNA BALLS, Leora Acoca Goldberg, FITNESS, WORKOUT, YOGA, PILATES, MEDITATION, BALLS, BACK PAINS, RELAX

Kυριακή 7 Απριλίου 16:00-19:00
3 Hours Yamuna Body Rolling Workshop

Κόστος: 35 Ευρώ μή μέλη – 30 Ευρώ μέλη
*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

1. Introduction to the principals of body rolling technique,
* Introduction to all 5 balls (different size and texture)
* Overview of the benefits of this method -blood circulation, pain release
* Lengthening of fiber muscles, bone density stimulation, total wellbeing
* Empowering correct breathing and meditation while being present at the moment.

2. 70 minutes YBR class working the front and the back of the body from head to toes using YBR balls.
10 minutes break

3. Releasing the lower part of the body -hamstring/quadriceps and Psoas muscle using the ball and our body weight together with proper breathing

5 minutes break

Upper chest & shoulders release -working with the ball to release the front of the sternum, pectoralis and the back- shoulder blades , trapezius – this is a deep work that releases tension, pain and help you gain mobility and deep breath in only few minutes.

Ending the session with up the spine – a routine that combines holistically all parts of the body.

 

Registration Form

NYSY STUDIOS | ABHAYA YOGA HOME | YOGA - PILATES - RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE

Call Now Button