200 ΩΡΕΣ Abhaya Yoga Teacher Training | NYSY Academy - NYSY Studios | Yoga – Pilates Academy | Athens, Greece
Abhaya Yoga Course

200 ΩΡΕΣ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Abhaya Yoga

Νοέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019 - 8 Σαββατοκύριακα: Κάθε Σαββατοκύριακο εμβαθύνουμε σε μια καινούργια κατηγορία από asanas. Διδασκόμαστε Ιστορία και Φιλοσοφία. Eξελισσόμαστε... Ευθυγραμμιζόμαστε... Παίρνουμε γερές βάσεις για την πρακτική, και τη διδασκαλία της Γιόγκα!

There are currently no Reviews For 200 ΩΡΕΣ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Abhaya Yoga.

NYSY STUDIOS | ABHAYA YOGA HOME | YOGA - PILATES - RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE

Call Now Button