ΠΙΛΑΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ | NYSY Studios - NYSY Studios | Yoga – Pilates Academy | Athens, Greece
Παλαιότερα Σεμινάρια

ΠΙΛΑΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

 

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου @ 14:00-17:00

 

BASI ΠΙΛΑΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

με τη ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΝΤΙΝΑ

 

Join in the flow of a BASI dynamic workshop with Balls.

A great workshop for teachers and interested Pilates students!

Α very dynamic complete BASI Mat workout, using the ball to teach balance and stability while toning the leg muscles and the glutes and maintaining the smooth flow of a BASI mat class.

Learn adaptations and variations for most of the exercises in the classical repertoire, and see how you can vary the challenge and intensity of each exercise using this prop. Plus, enjoy a continuous very dynamic master level mat workout!

Cost: 30€ for members, 35€ non members

Registration/informations at NYSY studios

 

 
Registration Form

 

NYSY STUDIOS | ABHAYA YOGA HOME | YOGA - PILATES - RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE

Call Now Button