Παλαιότερα Σεμινάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ

 

Biomatic Anatomy 
Κρανίο, Αυχένας & Ώμοι

Σάββατο 14/10/2017 – 15:00-19:00

Κυριακή 15/10/2017 – 10:00-14:00

Λεκάνη & Ιερό Οστό

Σάββατο 4/11/2017 15.00 -19.00

Κυριακή 5/11/2017 10.00-14.00

Κόστος ανά Σαββατοκύριακο:  60€

Κόστος Σαββάτου 35€ – εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις

Πληροφορίες-εγγραφές: ΝYSY Studios

Tηλ.: 210-3232004

e-mail: [email protected]

Νίκης 25, Σύνταγμα, 2ος όροφος

 

 

Registration Form

Fields marked with an * are required


(After submitting the form, you should see a success message. If not, please scroll down again to check what went wrong)


 

 

 
    NYSY STUDIOS | YOGA PILATES ACADEMY | RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE