Παλαιότερα Σεμινάρια

Επέκταση των NYSY Studios : ‘Abhaya Yoga Home’ @ Αιόλου 43

Το NYSY Studios ανοίγει ένα καινούργιο παράρτημα, το “ABHAYA YOGA HOME” στην οδό Αιόλου 43, δίπλα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

NYSY STUDIOS | YOGA & PILATES ACADEMY | RETREAT CENTER | ATHENS, GREECE

Abhaya Yoga Home OpeningAbhaya Yoga Home Program